Smernice pri ravnanju s tkaninami

Krčenje

Vse tkanine se do neke mere krčijo. Največje krčenje se pojavlja po prvih nekaj pranjih in se zmanjšuje med življenjsko dobo oblačila. Tkanine, katerih večinski delež je bombaž, se krčijo bolj kot tkanine iste površinske mase in konstrukcije, katerih večinski delež predstavlja poliester. Potrebno je omeniti, da je krčenje izrazitejše v smeri osnove oziroma po dolžini oblačila.

Do prekomernega krčenja pride, če oblačila niso izdelana skladno s specifikacijami proizvajalcev tkanin. V pralnici je včasih smiselno premeriti oblačila, ki jih najdemo v trgovinah, ne da bi bila predhodno oprana, ter preveriti ali kot taka izpolnjujejo karakteristike, navedene v specifikaciji proizvajalca.

Prekomerno krčenje je navadno rezultat presušenega oblačila:
Vsebnost vlage naj bo med 30 % – 40 % glede na maso oblačila.

Temperatura, ki jo merimo na oblačilu, ne sme preseči 160 °C.
Optimalna temperatura tunelske obdelave je med 145 °C in 155 °C , v sušilnem stroju pa med 60 °C in 75 °C. V tunelu ali sušilcu ne puščamo že posušenih oblačil. Priporočamo, da se oblačila različnih sestav in/ali različnih površinskih mas ne obdelujejo v isti sušilni napravi zaradi različne vsebnosti vlage in različnih stopenj sušenja.