Ustvariti zeleno trajnostne tkanine za boljše čase

Ustvariti zeleno trajnostne tkanine za boljše čase

Klopman ekološki proizvodi

Podjetje Klopman International je odgovorno za številna najbolj vznemirljiva odkritja pri razvoju tkanin za delovne obleke. Zavezani so k proizvodnji visokokakovostnih tkanin z uporabo naprednih tehnologij in k varovanju okolja v vseh fazah proizvodnega procesa, začenši z vlakni, tkanjem in barvanjem pa vse do končnih obdelav.

Razvojni in proizvodni inženirji si nenehno prizadevajo, da bi pri procesih zmanjšali uporabo toksičnih spojin, iščejo alternative za obstoječe surovine, skrbijo za manjšo količino odpadkov in zmanjšano uporabo energije in se usmerjajo v uporabo obnovljivih virov energije.

Pomembno je, da ponujajo trajnostno naravnane izdelke, so družbeno odgovorni in spoštljivi do planeta. Skrbijo za zmanjšanje okoljskega odtisa v okolju, kjer živijo, in nudijo podporo državam v razvoju pri ohranjanju virov.

V mnogih izdelkih uporabljajo certificiran bombaž, proizveden skladno s pravično trgovino, v novejših izdelkih pa recikliran poliester.

Pravična trgovina z bombažem

Certifikat pravične trgovine Mark zagotavlja, da so proizvodi iz bombaža certificirani skladno s standardi pravične trgovine in overjeni s FLO-Cert (Fairtrade Labelling Organization).

Bombaž velja za najstarejši komercialni pridelek in je eno izmed najpomembnejših vlaken celotne tekstilne industrije. Proizvajalci bombaža v deželah v razvoju živijo v težkih razmerah. 100 milijonov gospodinjstev se neposredno ukvarja s pridelavo bombaža, 300 milijonov ljudi pa deluje v bombažnem sektorju. Izzivi so zato številni, saj težave obsegajo podnebne spremembe, ceno bombažnih semen, tekmo z visoko subvencioniranimi proizvajalci v bogatih državah in slabe pogoje trgovanja.

Z nakupom bombaža iz pravične trgovine omogočajo kmetom, da ga prodajo po pravični ceni in tako zagotovijo boljše pogoje za preživetje svojih družin. Klopmanove tkanine, izdelane iz bombaža iz pravične trgovine, so najvišje kakovosti, kar stranke tudi pričakujejo.

Recikliran poliester

Recikliran poliester je pomemben element v sektorju proizvodnje delovnih oblačil, še posebej na trgih z izrazitim občutkom za okolje. Izziv je v tem, da se odzovejo na potrebo po trajnostno naravnanih izdelkih, hkrati pa ohranijo visoke standarde za udobje, videz in obstojnost. To so dosegli z recikliranim poliestrom.

Poliester je trenutno največja skupina vlaken, ki jo proizvajajo v tekstilni industriji. Preja iz recikliranega poliestra je proizvedena iz recikliranih plastenk, ki bi jih sicer odvrgli na odlagališča.

Tkanine iz recikliranega poliestra ohranjajo vse značilnosti, ki so doprinesle k uspehu Klopmanovih proizvodov, in jih lahko uporabljamo za celotno paleto izdelkov.

Klopmanova vizija je zagotoviti najboljše rešitve glede videza delovnih in zaščitnih oblačil. To, da kot podjetje delujejo odgovorno, prispeva k izpolnitvi te vizije, saj zmanjša poslovna tveganja in podpira njihov ugled pri strankah, zaposlenih, sindikatih in širši tekstilni industriji. Verjamejo, da je komercialni uspeh na trgu povezan s trajnostnim pristopom. Njihova odgovorna poslovna praksa namreč združuje dobiček s procesi, ki zmanjšujejo negativne vplive na ljudi in okolje in s tem povečujejo prednosti poslovanja.

Mednarodna odgovornost jih vodi k vključevanju okoljske strategije v svojo dejavnost. Njihova prizadevanja so usmerjena v optimalne, ekološko prijazne procese in stalen razvoj zelenih proizvodov.

Čista energija

60 % celotne potrebe po elektriki (4 MW) pridobivajo s pomočjo tehnologije, znane pod imenom kogeneracija.
Ta tehnologija uporablja paro iz tehnološkega procesa. To je zelo učinkovit pristop pri istočasnemu  tvorjenju toplotne in električne energije iz istega vira.

Čisti zrak

Po celotni tovarni imajo nameščene napredne sisteme za nenehno filtracijo in čiščenje zraka. S tem dosežejo, da v okolje ne spuščajo potencialno škodljivih snovi.

Minimalni odpadki

Vse tekočine, ki se odvajajo iz tehnološkega procesa, pred izpustom ustrezno nevtralizirajo in očistijo v lastni čistilni napravi. Reciklirano vodo vračajo v proizvodni proces, kjer je to mogoče. Pri izpustu barvil uporabljajo najnovejšo tehnologijo, ki zagotavlja manjšo porabo energije in manjšo količino odpadnih barvil.

Zmanjšanje toplogrednih emisij

Direktiva 2003/87 / ES določa mejne vrednosti za emisije toplogrednih plinov za podjetja, ki delujejo v EU. Podjetje Klopman je dejansko bolj učinkovito glede na predpisane mejne vrednosti: emisija CO2 je okoli 43833 ton/leto = 1,09 kg za vsak meter tkanine. Emisij, proizvedenih v letu 2014, je bilo manj kot 35500 ton/leto = 0,89 kg/m.